Zvērinātu advokātu birojā „Zvērināta advokāta Paula Jansona birojs” ir apvienojušies dažādu tiesību nozaru speciālisti, kuri var sniegt klientiem mūsdienu prasībām atbilstošas augstas kvalitātes juridisko palīdzību.Visiem birojā praktizējošajiem advokātiem ir vairāk nekā 10 gadu darbības pieredze. Esam pārliecināti, ka zināšanas, pieredze un rūpīga attieksme pret darbu nodrošina jautājuma vai lietas pozitīvu atrisinājumu.

Biroja darbības jomas aptver plašu tiesību nozaru loku. Mūsu biroja klienti ir gan vietējās, gan ārvalstu komercsabiedrības, kurām esam snieguši palīdzību dažādos civiltiesību un komerctiesību jautājumos. Būtisku biroja advokātu prakses daļu veido arī personu interešu pārstāvība dažādos tiesu procesos civillietās un aizstāvība krimināllietās.

Mūsu uzskats, ka vislabākais biroja novērtējums ir pozitīvi darba rezultāti klientu tiesību aizstāvēšanā, kā arī tas, ka esošie un bijušie klienti iesaka mūsu biroju citām personām, kurām nepieciešama juridiska palīdzība.

DARBĪBAS JOMAS


 • Ikdienas juridiskā palīdzība komercsabiedrībām
 • Juridiskā palīdzība komercdarījumu slēgšanā
 • Juridiskā palīdzība komercsabiedrību dibināšanā un reģistrēšanā Komercreģistrā, komercsabiedrību izmaiņu reģistrēšanā Komercreģistrā
 • Parādu piedziņa
 • Pārstāvība un juridiskā palīdzība civilprocesos tiesās un šķīrējtiesās
 • Aizstāvība un juridiskās palīdzības sniegšana kriminālprocesos
 • Pārstāvība un juridiskā palīdzība administratīvo pārkāpumu lietās
 • Pārstāvība administratīvajās lietās
 • Ģimenes tiesības
 • Visa veida darījumi ar nekustamo īpašumu, Būvniecība
 • Nomas/īres tiesības
 • Mantojuma tiesības
 • Maksātnespējas process

KOMANDA


+371 29422113, +371 67817744, pauls@jansona-birojs.lv

Izglītība

 • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - jurista kvalifikācija (dipl.iur.)
 • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - maģistra grāds tiesību zinātnē (mag.iur.)

Dalība Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijā

 • kopš 2004.gada - zvērināta advokāta palīgs
 • kopš 2007.gada - zvērināts advokāts

Darbības jomas

 • Civilprocesos tiesās un šķīrējtiesās: pārstāvība un juridiskās palīdzības sniegšana visā Latvijā, visu līmeņu tiesās
 • Kriminālprocesos: cietušo pārstāvība un juridiskās palīdzības sniegšana policijas, prokuratūras un tiesu iestādēs visā Latvijā
 • Dažāda veida darījumi ar nekustamo īpašumu: pirkšana, pārdošana, apsaimniekošana, darījumu sagatavošana u.c.
 • Komercsabiedrībām: juridiskā palīdzība komercsabiedrību dibināšanā, reģistrēšanā Komercreģistrā, komercsabiedrību izmaiņu reģistrēšana Komercreģistrā
 • Ikdienas juridiskā palīdzība komercsabiedrībām: konsultācijas, iesniegumu, atbildes vēstuļu, brīdinājumu sagatavošana, komercdarījumu sagatavošana
 • Ārpustiesas parādu piedziņa
 • Īres tiesības, būvniecības tiesības
 • Maksātnespējas process

+371 29129098, +371 67817744, ilga@jansona-birojs.lv
pamata praktizēšanas vieta: Brīvības iela 116, Jēkabpils, LV-5201

Izglītība

 • Latvijas Valsts Universitāte (tagad Latvijas Universitāte) Juridiskā un ekonomikas fakultāte - maģistra grāds tiesību zinātnē (mag.iur.)

Dalība Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijā

 • kopš 1971.gada - dalība Latvijas advokātu kolēģijā
 • kopš 1993.gada - zvērināta advokāte

Darbības jomas

 • Kriminālprocesos: aizstāvība, pārstāvība un juridiskās palīdzības sniegšana policijas, prokuratūras un tiesā visā Latvijā, visu līmeņu tiesās
 • Administratīvo pārkāpumu lietās un ceļu satiksmes negadījumu lietās: pārstāvība, aizstāvība un juridiskās palīdzības sniegšana policijas, prokuratūras un tiesu iestādēs visā Latvijā
 • Civilprocesos tiesās un šķīrējtiesās: pārstāvība un juridiskās palīdzības sniegšana visā Latvijā
 • Ģimenes tiesības (laulības šķiršanas lietas, aizgādības tiesības, saskarsmes tiesības, uzturlīdzekļi)
 • Mantojuma tiesības (konsultācijas mantojuma kārtībai, mantojuma prasības, mantojuma dalīšana)

+371 29152494, +371 67817744, andris.kluss@advokataprakse.lv
pamata praktizēšanas vieta: zvērinātu advokātu birojs "Rīgas 3.zvērinātu advokātu birojs", Lāčplēša iela 41, Rīga, LV-1011

Izglītība

 • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - jurista kvalifikācija (dipl.iur.)
 • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte - sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē (mag.iur.)

Dalība Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijā

 • kopš 2007.gada - zvērināta advokāta palīgs
 • kopš 2010.gada - zvērināts advokāts

Darbības jomas

 • Kriminālprocesos: aizstāvība, pārstāvība un juridiskās palīdzības sniegšana policijas, prokuratūras un tiesu iestādēs visā Latvijā, visu līmeņu tiesās
 • Administratīvo pārkāpumu lietās un ceļu satiksmes negadījumu lietās: pārstāvība, aizstāvība un juridiskās palīdzības sniegšana policijas, prokuratūras un tiesu iestādēs visā Latvijā
 • Civilprocesos tiesās un šķīrējtiesās: pārstāvība un juridiskās palīdzības sniegšana visā Latvijā
 • Dažāda veida darījumi ar nekustamo īpašumu: pirkšana, pārdošana, apsaimniekošana, vērtēšana, darījumu sagatavošana, sarunu vešana u.c.
 • Komercsabiedrībām: juridiskā palīdzība komercdarījumu slēgšanā
 • Ikdienas juridiskā palīdzība komercsabiedrībām
 • Ārpus tiesas parādu piedziņa
 • Īres tiesības, būvniecības tiesības
 • Ģimenes tiesības (laulības šķiršanas lietu vešana, aizgādības tiesības, saskarsmes tiesības, uzturlīdzekļi)
 • Mantojuma tiesības (konsultācijas mantojuma kārtībai, mantojuma atgūšana, mantojuma prasības)

SAZINIETIES AR MUMS


Telefons

(+371) 67 817 744

(+371) 29 422 113

Tērbatas 50 – 18

Rīga

LV-1011SIA "Zvērināta advokāta Paula Jansona birojs"
Reģistrācijas numurs 40203353202

Konts: LV55HABA0551009305789
AS „Swedbank”

© 2023 Zvērināta advokāta Paula Jansona Birojs, visas tiesības aizsargātas.
Zvērināta advokāta Paula Jansona birojs ir Kanādas tirdzniecības palātas Latvijā biedrs.